Bavaro’s Pizza Napoletana & Pastaria

Explore Suncoast Business Listing - Bavaro's Pizza Napoletana & Pastaria

Visit our restaurant & pastaria for some authentic Neapolitan Pizza & Italian dishes while enjoying live entertainment. See you at Bavaro’s Pizza Sarasota!

Contact

Bavaro's Pizza Napoletana & Pastaria